Nguyên lý hoạt động của hệ thống nước nóng tập trung Supergreen

17/11/2016 10:46 AM -  162
Nguyên lý hoạt động của hệ nước nóng tập trung: Kết hợp bình nước nóng hồng ngoại và năng lượng mặt trời S.E.A

Hệ thống nước nóng tập trung Supergreen kết hợp với năng lượng mặt trời hoạt động theo nguyên lý:

Bước 1: Két nước lạnh cấp nước cho bình bảo ôn. Chuyển sang bước 2.

Bước 2: Cảm biến T1, T2 đo nhiệt độ nước trong bình bảo ôn. Nếu nhiệt độ nước nhỏ hơn nhiệt độ cài đặt, cảm biến sẽ báo tín hiệu cho bơm tuần hoàn và bơm đối lưu hoạt động. Chuyển sang bước 3.

Bước 3: Bơm tuần hoàn, bơm đối lưu lấy nước từ bình bảo ôn vào máy Supergreen và năng lượng mặt trời làm máy Supergreen, năng lượng mặt trời hoạt động, nước nóng được tạo ra. Chuyển sang bước 4.

Bước 4: Nước nóng được tạo ra từ máy nước nóng Supergreen và năng lượng mặt trời chuyển lại bình bảo ôn.