MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHỆP TIÊU BIỂU CỦA S.E.A

17/11/2016 02:20 PM -  227
Công ty cổ phần năng lượng S.E.A Việt Nam thi công lắp đặt dàn máy năng lượng mặt trời tại mốt sồ công trình công nghiệp.

Một số hình ảnh thi công nắp đặt Máy năng lượng mặt trời S.E.A tại một số công trình công nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề