Công trình dân dụng tiêu biểu của S.E.A tại Hải Phòng

17/11/2016 02:56 PM -  313
Công ty cổ phần năng lượng SEA Việt Nam lắp đặt máy năng lượng mặt trời S.E.A tại một số gia đình trong Hải Phòng.