CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG TIÊU BIỂU CỦA S.E.A TẠI HẢI PHÒNG

17/11/2016 02:56 PM -  236
Công ty cổ phần năng lượng SEA Việt Nam lắp đặt máy năng lượng mặt trời S.E.A tị một số gia đình trong Hải Phòng.