LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NƯỚC NÓNG TẬP TRUNG TẠI VINCOM, HẢI PHÒNG

17/11/2016 03:07 PM -  279
Công ty cổ phần phát triển năng lượng S.E.A Việt Nam lắp đặt chuỗi hệ thống máy năng lượng mặt trời S.E.A cùng bình nướng nóng công nghiệp Supergreen tại Vincom Hải Phòng

Lắp đặt hệ thống máy năng lượng mặt trời và bình nước nóng Supergreen tại Vincom Hải Phòng: