Công trình dân dụng tiêu biểu của SEA tại Hải Dương

17/11/2016 03:29 PM -  333
Một số dự án lắp đặt máy nước nóng năng lượng mặt trời S.E.A tại Hải Dương