Dự án lắp máy NLMT Inox 160L ở Thủy Nguyên

16/12/2016 09:49 AM -  253
S.E.A Việt Nam thi công lắp đặt máy năng lượng mặt trời SEA Inox 160L tại Thủy Nguyên