Lắp đặt máy BDSS dung tích 360L tại khu tái định cư Vinhomes

29/12/2016 03:01 PM -  261
S.E.A Việt Nam tiến hành lắp đặt máy BDSS dung tích 360L tại khu tái định cư Vinhomes