Lắp đặt hệ thống giàn NLMT S.E.A 500L kết hợp Supergreen tại Công trình khách sạn Dương Kinh - HP

21/01/2017 11:05 AM -  472
Lắp đặt hệ thống giàn NLMT S.E.A 500L kết hợp bình nước nóng hồng ngoại Supergreen tại Công trình khách sạn Dương Kinh - HP