Lắp đặt công trình máy DBSS dung tích 180L tại Phương Lưu - Hải Phòng

16/02/2017 09:45 AM -  270
S.e.a Việt Nam khai xuân lắp đặt công trình máy DBSS dung tích 180L tại Phương Lưu - Hải Phòng